Tiedosta liikerajoitteiden vaikutus svingiin

Eräitä tyypillisimpiä klubipelaajan haasteita ovat sekä ulkoa-sisään -svingaaminen, että vartalon liiallinen svinginaikainen liike sivusuunnassa. Tunnistamalla omat mahdolliset liikerajoitteet pystyt tiedostamaan niiden vaikutuksen svingiin ja toimimaan tarpeen mukaan.

Ulkoa sisään?

Yksi tyypillisimpiä klubipelaajan haasteita on svingaaminen ulkoa-sisään, joka on usein seurausta vartalon ojentumisesta taakseviennin aikana. Kun alkuasennon vartalokulmat ovat purkautuneet ja seisomme lähes pystyvartaloin, on ainoa luonnollinen suunta takaisin kohti palloa kiertää ulkoa-sisään. Tämä johtaa hyvin usein, riippuen lavan asennosta osumahetkellä, joko slaissiin lavan jäädessä auki, ”kainalolyöntiin” (pull) lavan ollessa osumahetkellä suorana tai pull-hookiin lavan ollessa osumahetkellä suljettuna.

Vartalon ojentumiseen taakseviennin aikana voi vaikuttaa monet asiat, mutta esimerkiksi alemman käden olkanivelen rajoittunut ulkokierto saattaa olla yksi vartalon ojentumisen aiheuttava liikerajoite. Mikäli olkanivelen kiertoliike on vajaa, mutta silti tavoittelemme pitkää taaksevientiä, kompensoimme liikettä taakseviennin aikana ojentamalla ylävartaloa. Olkanivelen liikerajoitteen lisäksi ylävartalon ojentumiseen voivat vaikuttaa lantion ja alaselän asennon hallinta, ylävartalon lihaskireydet, sekä keskivartalon lihasten puutteellinen tuki. Mikäli olkanivelen tai esimerkiksi alaselän liikerajoite on synnynnäistä tai loukkaantumisen, kuluman tai leikkaushoidon jäljiltä pysyvää, on tällöin oma suositukseni lyhentää taaksevientiä ja saada siten svingistä kokonaisuutena laadukkaampi ja toistettavampi. Jos siis haasteenasi on svingaaminen ulkoa-sisään, tarkastele onko liikeradoissasi ja kehonhallinnassasi jotain, mitä voisit svingisi parantamiseksi kehittää.

1. Näin testaat olkanivelen ja ylävartalon liikkuvuuden:

Olkanivel:

Nosta käsi suoraksi hartialinjaan

Taivuta kyynärpää 90° kulmaan

Pidä olkavarsi ja kyynärpää paikallaan

Kierrä käsivartta niin paljon kuin pystyt

2. Mikäli käsivarren kulma jää alle 90° on liike rajoittunut

Ylävartalon liikkuvuus (+ alaselän/keskivartalon tuki):

Istu seinää vasten, polvet noin 90° kulmassa

Kädet suorana ja peukalot koko ajan ylöspäin

Alaselän tulee pysyä seinässä kiinni koko liikkeen ajan

Nosta kädet etukautta niin ylös kuin saat, kädet pysyy suorana koko liikkeen ajan

Mikäli alaselkä irtoaa seinästä tai kädet eivät nouse yli nenän tason, on liike rajoittunut

Liiallista sivuttaisliikettä?

Toinen tyypillisimmistä klubipelaajan virheistä on vartalon liiallinen sivuttaisliike svingin aikana. Se aiheuttaa haasteita mm. svingin ajoituksessa. Riippuen liiallisen sivuittaisliikkeen suunnasta ja määrästä, saattaa osumat olla toistuvasti joko paksuja, kylkkäreitä tai toppeja. Tämä taas saattaa olla seurausta väärin ymmärretystä tai opitusta liikeradasta, heikosta lantion ja/tai ylävartalon kierrosta tai rajoittuneesta lonkkanivelen sisäkierrosta. Mikäli liikkuvuutesi ja vartalonhallintasi on hyvää, mutta svingin aikaista liiallista sivuttaisliikettä esiintyy, on kyse usein väärästä ajatusmallista vartalonkierrossa.

Taakseviennin aikana tapahtuva lantion liiallinen sivuttaisliike (sway) johtaa usein myös ylävartalon jonkinasteiseen ojentumiseen. Lantion liiallisen sivuttaisliikkeen seurauksena painopiste siirtyy liikaa pallon taakse, joka usein johtaa epäpuhtaaseen, paksuun osumaan. Liiallinen lantion sivuttaisliike (slide) downswingissä johtaa vartalon painopisteen siirtymisen liikaa pallon eteen, jolloin kädet ja maila jäävät liian taakse ja lapa jää usein osumaan tullessa auki.

Lantion liiallisen sivuttaisliikkeen haasteet voivat liittyä kykyyn kiertää lantiota ja ylävartaloa toisistaan riippuumattomasti, rajoittuneeseen lonkkanivelen sisäkiertoon, heikkoihin pakaralihaksiin tai liian vähäiseen keskivartalon tukeen. Mikäli lantion- ja ylävartalon kierto eivät aiheuta sinulle haasteita, mutta tiedät liiallista sivuttaisliikettä esiintyvän, testaa lonkkanivelen sisäkierto sekä pakaralihaksen aktiivisuus. Mikäli lonkkanivelen kierto on vajaa ja liikerajoite on synnynnäistä, loukkaantumisen, kuluman tai leikkaushoidon jäljiltä pysyvää, on tällöin oma suositukseni avata jalkateriä alkuasennossa hieman normaalia enemmän, jotta saat lonkkiin lisää liikkumatilaa. Myös taakseviennin lyhentäminen saattaa olla suositeltavaa laadukkaamman ja toistettavamman svingin toteuttamiseksi.

On syytä mainita, että liiallinen sivuttaissuunnan liuku kohteen suuntaan (silde) aiheuttaa etujalan lonkkaniveleen suurta rasitusta ja saattaa pitkään jatkuessaan johtaa mm. limapussin tulehdukseen. Vahvistamalla pakaralihaksia saat sekä tukea lantion alueelle että lisää voimaa svingiin. Jos lonkkanivelen liikerajoite johtuu edellä mainituista syistä, on myös tällöin suositeltavaa vahvistaa pakaralihaksia paremman alavartalon tuen aikaansaamiseksi. 

3. Näin testaat lantion kierron, lonkkanivelen sisäkierron sekä pakaralihaksen aktiivisuuden:

Lantion kierto:

Asetu seisomaan suorin jaloin, jalat noin hartioiden levyisessä haara-asennossa

Aseta kädet ristiin rinnan päälle

Pyöritä lantiota ”pystyakselinsa” ympäri puolelta toiselle

Lantioon ei saa tulla sivuttaisliikettä

Ylärvartalon tulee pysyä paikallaan lantionkierron aikana

4. Lonkkanivelen sisäkierto:

Aseta maila lantiolle

Aseta paino oikealle jalalle ja siirrä vasen jalka hieman taaksepäin siten, että varpaat ovat samassa linjassa oikean jalan kantapään kanssa. Nosta vasen kantapää ilmaan

Kierrä lantiosta ja ylävartalosta oikealle niin paljon kuin pääset. Pidä vartalo pystyssä ja mailan varsi kiinni lonkkaluissa koko liikkeen ajan

Tavoiteltava kierto on vähintään noin 60°

5. Pakaralihaksen aktiivisuus ja lantion hallinta:

Asetu koukkupolvin selinmakuulle

Nosta lantio ilmaan, mahdollisimman suoraksi, älä kuitenkaan yliojenna

Nosta toinen jalka suoraksi

Hallitse lantion asento (älä päästä lantiota kippaamaan sivusuunnassa)

Kokeile tukijalan pakaralihasta, onko se aktiivinen, eli ”kova”. Jos tukijalan takareisi kramppaa, tai pakaralihas ei jännity, ei pakaralihas ole aktiivinen etkä saa sieltä riittävää tukea.


Teksti: Jussi Siren / Golf Pro ja TPI-Golffysiikkavalmentaja

Lisätietoja: Golffysiikka.fi