Golfosakkeen uusi elämä

Osake on Ykkönen -kampanja starttasi jo viime vuonna 25 kentän voimin tavoitteena osakepelaamisen myyttien murtaminen, keskustelun aikaansaaminen ja osakepelaamisen kehittäminen vastaamaan sitoutuneiden pelaajien tarpeita – nyt ja tulevaisuudessa. Vuosien 2020-2021 golfbuumi nosti osakepelaamisen edut tikunnokkaan, koska peliaikojen saatavuus oli suuri haaste. 

Koronakesinä osakkaat varasivat monilla kentillä parhaat peliajat, ja tämä käynnisti osakkeiden markkinat suurimmissa kaupungeissa. Monta muutakin myyttiä on nyt murtunut, yhtenä sitkeimmistä se, että osakkeesta ei pääse eroon. Golfosakkeen uusi elämä on myös muistutus siitä, että osakkaana pelaat edullisimmin.

Suomen golfkentät ovat rakennettu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta juuri osakkaiden, eli yksityisten golfareiden ansioista. Golfosakkaat siis omistavat valtaosan Suomen golfkentistä. Siksi osakkaat ovat edelleen merkittävässä roolissa Suomessa myös koko lajin kehittymisen kannalta.

Osakepelaamisen rinnalle on noussut monia muitakin pelaamisen tapoja, mikä on koko lajin kehittymiselle merkittävää. Se, miksi golfosakkeen omistaja on kentälle niin tärkeä asiakas, ei kuitenkaan ole muuttunut. Osakas on yhteisön sitoutunut jäsen, ja maksamalla vuosittaisen vastikemaksun hän mahdollistaa kentän suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen toiminnan.

Mitä useampia pelaavia osakkaita kentällä on, sitä kattavampaa toiminnan suunnittelu on. Golfkentän ylläpito koostuu henkilökunnan palkoista, kentänhoidon kuluista ja kiinteistöjen hoidosta. Vuosittainen budjetti vaikuttaa suoraan mm. kentänhoidon tasoon; kuinka monta henkilöä voidaan yhtiöön palkata, millaisella konekannalla kenttää hoidetaan ja kuinka usein väylät ja greenit leikataan. 

Ei voi myöskään unohtaa sitä, että golfyhtiön ja yhteisön tarkoituksena on luoda arvoa pelaajilleen kehittämällä ja tarjoamalla palvelua, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan.

Golfosakkaiden määrä, eli vastikemaksuista saatavien tulojen suhde kentän liikevaihtoon, määrittää usein esimerkiksi sen, kuinka paljon kentällä on yritystapahtumia. Kentät, joilla vastikkeenmaksajien määrä on pieni, joutuvat kokoamaan vuosibudjetin useista lähteistä, joko suosimalla vieraspelaamista, järjestämällä runsaasti yritystapahtumia tai panostamalla yhteistyökumppanuuksiin. Kentän johto joutuu keskittymään myyntityöhön sen sijaan, että he kehittäisivät yhteisön toimintaa.

Osakkaalla oikeuksien lisäksi velvollisuuksia

Osakkaalla on oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia. Hänellä on mahdollisuus osallistua kentän kehittämiseen olemalla aktiivinen yhtiökokouksissa tai esittelemällä ideoita hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Niille, jotka haluavat osallistua vahvemmin yhtiön ja koko yhteisön strategiseen kehittämiseen, on hallitustyöskentely yksi vaihtoehto. Mikäli osakkaalla on markkinoinnin, viestinnän, myynnin tai vaikkapa verkkokaupan osaamista, taidoille on varmasti kysyntää yhteisön vapaaehtoistyössä. 

Seuratoiminta tarjoaa toisen väylän toiminnan kehittämiseen. Sekin, että nauttii pelaamisesta ja osakkaan eduista osallistumatta yhteiseen toimintaan on toki hyväksyttävää.

Mistä uudet osakkaat tulevat?

Mikäli pelaa paljon ja haluaa vierailla myös muilla kentillä, osakekentiltä löytyy kiinnostavia etuja. Osakas pelaa edullisimmin ja varaa parhaat peliajat ensimmäisenä. Vahva sitoutuminen oman kentän yhteisöön on sekin erinomainen syy osakkeen omistamiseen. Golfosakekaupan vilkastuminen merkitsee myös osakepelaamiselle parempaa tulevaisuutta, ja osakkeelle on aina markkinat, kunhan kaupan ehdot ovat oikeat.

Useimmilla kentillä pelioikeuden vuokraajat ovat osakekaupan potentiaalisin kohde. Vuokrapelaaja on jo sitoutunut ja nauttii kentän antamista eduista. Osakasstatus lisää etujen määrää. Nykyisillä hinnoilla osakkeen ostaminen ei ole hinnasta kiinni, ja vielä hetken aikaa niissä on ostajan markkinat. Kaupankäyntiä lisää myös se, että osakkaan vastikemaksu on pelioikeuden vuokraa edullisempi. Ainakin se on hyvä tavoite monelle asian kanssa painivalle kentälle.

Osakepelaaminen on pidettävä esillä

Moni oletti jo vuosia sitten, että osakepelaaminen on mennyttä ja markkinat tulevat muuttamaan golfin ansaintalogiikan. Kentät ovat kyllä tuottaneet osakepelaamisen rinnalle monenlaisia pelituotteita, ja niitä tarvitaankin madaltamaan golfin aloittamisen kynnystä sekä pitämään lajin nykyiset harrastajat mukana. 

Osakepelaaminen on parhaimmillaan paras tapa harrastaa mikäli pelaa paljon, vierailee usein vieraskentillä ja tykkää tuoda ystäviä kotikentälle pelaamaan parhaina peliaikoina.

Osake on Ykkönen -kampanjakentät kannustavat aktiivisia harrastajia osakepelaajiksi. Kampanjan yhtenä tavoitteena on lisätä pelaajien tietoisuutta osakepelaamisesta ja siksi on tuotettu osakepelaamisen osto-opas, jossa kerrotaan mitä etuja osakas eri kentillä saa. 

Oppaassa kerrotaan myös mitä asioita kannattaa huomioida osaketta ostaessa, kampanjassa mukana olevat kentät erityisesti huomioiden. Toisena tavoitteena on lisätä tietoa myös golfyhteisöjen suuntaan, siitä mitä osakkaat odottavat ja toivovat. Siksi kampanja tuottaa suuren osakepelaamisen tutkimuksen tulevaisuuden kehittämistä silmällä pitäen.

Osake on Ykkönen -kampanja nostaa valokeilaan kenttiä, jotka ovat tehneet erityisen hyvää työtä osakepelaamisen kehittämisen puolesta. Näiden esimerkkien avulla osoitetaan, että golfosakkeiden houkuttelevuuden kasvattaminen ja omistamiseen liittyvän riskin pienentäminen ovat mahdollisia jokaiselle kentälle, kunhan oma osakasstrategia perustuu oman toiminnan ja jäsenistön/osakkaiden tuntemiseen. 

Oman strategian ja vision pitkäjänteinen jalkauttaminen riittävän viestinnän tukemana johtaa haluttuun lopputulokseen.

Osake on Ykkönen -kampanjan on suunnitellut 2Up Golf Agency tukenaan Suomen Golfkentät ry. 

Osake on Ykkönen -kampanjakentät vuonna 2023: Aulanko Golf, Gumböle Golf, Hartola Golf, Hirvihaaran Golf, Iitti Golf, Lahden Golf, Linna Golf, Ruukkigolf, Suur-Helsingin Golf, Tahko Golf, Tawast Golf, Tornio Golf, Uudenkaupungin Golf, Ähtärin Golf

osakeonykkonen.fi

Teksti: TERO PARKKINEN